קבוצת הדרכה למתמחות בהדרכה בתחומי האמנות השונים - בהנחיית סמדר קורן