סמפוזיון הפיסול השלישי (ע"ש מוטי מקמורי ז"ל ) - יולי בתל חי