תודעה הנתונה בגוף הנע - סדנה בהנחיית אירית זיו-רון