על הכתיבה- יום עיון של המסלול לתואר שני בביבליותרפיה