מקו, סיפור, תנועה וצליל - אל הכתב - כתיבה ופרשנות של תיאורי טיפול באמנויות