נפתחת קבוצת פסיכודרמה בחיפה - בהנחיית ד"ר דני יניב