סיכום יום העיון טיפול בתנועה ומחול בראי המגדרי: האם זה רלבנטי?