הדרכות מוזלות – פניה למדריכים

  • שישי, 16 אוקטובר 2015
  • 6113 פעמים
אחד האמצעים שמאפשרים התפתחות מקצועית, למידה וצמיחה אישית של מטפלים הוא נושא ההדרכה. מהשטח עולה, כי מטפלים רבים לא לוקחים הדרכה בשל העלות הגבוהה וחבל. מי כמוכם יודע עד כמה זה קריטי לתהליך הטיפולי, למטפל, למטופל ולמעמדו של המקצוע שלנו, מול שאר מקצועות בריאות הנפש.

מתוך תפיסה מקצועית זו, יה"ת יאפשר לכל חבר מכסה של- עד 50 שעות הדרכה במחיר של עד 150 ₪.

שימו לב!! ההדרכות יינתנו ע"י מדריכים רשומים ומאושרים ע"י יה"ת. וכן, אלו הפעילים ביהת, אשר שילמו דמי חבר לשנה זו 2017  לתשלום באמצעות האתר לחץ כאן

איך זה מתבצע בפועל?

1. על המודרך להיות חבר יה"ת ולהציג בפני המדריך כרטיס חבר.

2. כל שעת הדרכה תצוין ב'טופס מעקב של שעות הדרכה מוזלת' ועל המדריך לחתום עליו ולוודא שאין חריגה ממכסת שעות ההדרכה המוזלת.

3. רשימת המדריכים מצורפת בלשונית רשימת מדריכים להדרכות מוזלות.

4. ההחלטה על מספר שעות ההדרכה שהמדריך ייתן במחיר המוזל – נתונה לשיקול דעתו .לדוגמא: מדריך יכול להחליט שרק 10 שעות הדרכה הוא מסכים לתת במחיר מוזל או שמסה"כ המודרכים שלו הוא מקצה מודרך אחד שלו הו ייתן הדרכה מוזלת.

 

                                                                  שלכם באהבה,

                                                                ראשיי החטיבות והנהלת יה"ת

עודכן לאחרונה ב ראשון, 19 פברואר 2017 13:30