לילה – משחק כשלעצמו

לִילַה – משחק כשלעצמו
במהלך חודש ספטמבר 2015 תפתח סדנה הכשרה למטפלים באמנויות
של המודל "לילה – משחק כשלעצמו".
הוא מונח בסנסקריט התופס את הקיום עצמו כמשחק (Leelah) לִילַה
אלוהי. מדובר במודל יישומי לטיפול בדרמה הנגזר מתוך מטה-
תיאוריה בשם פרדיגמת המשחק. פרדיגמה זו מציעה מסגרת
התייחסות בה המשחקיות הינה הפעולה הראשית המתרחשת בטיפול
באופן בלתי אמצעי, בלתי מכוון וללא פרשנות. מודל זה מתבסס
על עבודה בתוך סיפור מסגרת, ונבנה בהשראת המשחק מבוכים
ודרקונים. הסיפור יוצר מרחב עבודה המתרחש כולו בהוויה
משחקית. התהליך מתחולל בעזרת משחקי תפקיד ומשחק חופשי,
מעמדת הנחיה מצטרפת, המתערבת באופן מינימאלי, תוך הדגשת
הערך המרפא והאוטונומי של המשחק. במשחק אין קהל או דמות
חיצונית מתבוננת.
התהליך מעניק כלי חדש עבור המטפלים באומנויות וטכניקה
ידידותית אותה ניתן ליישם בעבודה בשטח. כלי זה מתאים למגוון
רחב של אוכלוסיות וניתן ליישמו בדרגות שונות, בהתאם לקהל
היעד: ילדים ונוער בסיכון, בריאות הנפש וכן אוכלוסיה
נורמטיבית. ניתן להתנסות במודל כהשתלמות/סדנה או כהכשרה.
מבנה ההשתלמות: 12 מפגשים, 3 שעות כל אחד, סה"כ 36 שעות.
חלקו הראשון של כל מפגש יוקדש להתנסות במודל ובחלקו השני
יועבר חומר תיאורטי (ראו סילבוס מצורף).
כדי לעבור תהליך הכשרה יתבקשו המשתתפים בנוסף לכך להעביר
קבוצה אחת וטיפול פרטני אחד, ברוח המודל, עליהם יקבלו
הדרכה. תהליך ההכשרה יסתיים בתעודת הסמכה פנימית.
מיקום: סטודיו מקום להיות בחופית וכן ברחבי הארץ בהתאם
להתארגנות קבוצתית.
 
מקורות
אריקסון ה. א. ( 1976 ). ילדות וחברה. (תרגום: אורי רפ). תל אביב: ספרית פועלים.
2013 . שפה, קואן, עולם. רבעון לפסיכולוגיה ממזרח , בלום-יזדי, ד. פורסם בתאריך מרץ 9
east-west-psych.co.il/ וממערב: /שפה-קואן-עולם
משחק כשלעצמו : מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה. בתוך – (Leelah) בלום-יזדי, ד. ( 2014 ). לילה
ר. ברגר (עורך) היצירה – לב הטיפול, (עמ' 67-95 ). קרית ביאליק: הוצאת "אח".
בלום-יזדי, ד. ( 2014 ). משחקים של כוח: המשחק ההויזינגיאני מול המשחק הקליינייאני. טיפול
. באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי, דצמבר 2014 כרך 4, גיליון 2
גופמן, א' ( 2003 ). הצגת האני בחיי היומיום. בן שמן: מודן.
הויזינגה, י. ( 1984 ). האדם המשחק. ירושלים: מוסד באליק.
וויניקוט, ד'. ( 1995 ). משחק ומציאות. תל אביב: עם עובד.
1997 ). תולדות המיניות 1. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. b) .' פוקו, מ
פיאז'ה, ז'. ( 1972 ). הפסיכולוגיה של הילד. תל אביב: ספריית הפועלים.
קליין, מ. ( 1940 ). אבל ביחס למצבים מאניים דפרסיביים, כתבים נבחרים. תל-אביב: תולעת
ספרים.
שילר, פ. ( 1986 ). על החינוך האסתטי של האדם בסדרת מכתבים. תל אביב: ספרית פועלים,
הקיבוץ המאוחד, מוסד ביאליק.
Axline, V.M. (1964). Nondirective therapy. In M.R. Haworth (Ed.), Child
Psychotherapy: Practice and Theory. New York: Basic Books.
Gadamer, H.G. (2004). Truth and Method. NY: Continuum.
Freud, S. (2003). The psychoanalysis of everyday life (A. A. Brill, Trans.). London:
Penguin Books.
Muktananda, S. (1978). Play of Consciousness. South Fallsburg, NY: SYDA
Foundation.
עודכן לאחרונה ב שני, 15 יוני 2015 10:17