עדכונים מהאיגוד האירופי לתרפיה במוסיקה - ינואר 2017