הסימפוזיון השלישי לפיסול כאמצעי טיפולי ע"ש מוטי מקמורי ז"ל