הכנס של הפדרציה האירופאית- תאריך ההגשה הוארך עד ה 30 בנובמבר