תנאי קבלה

 

נובמבר 2016

קריטריונים לקבלה ל-י.ה.ת

הקריטריונים הרשומים מטה הינם תנאי קבלה ל-י.ה.ת. בלבד!

הקריטריונים לקבלה ל-י.ה.ת. מבוססים על חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 19/10 ומתווה המל"ג לתואר שני. ישנם שלושה סוגי תעודות:

  • לימודי תעודה מהארץ
  • לימודי תואר שני ותעודת הכשרה מעשית מתקדמת
  • לימודי תעודה או תואר שני מחו"ל

 

א. תנאי קבלה של בעל השכלה מהארץ ללימודי תעודה בטיפול באמצעות אמנויות (טיפול ביצירה והבעה) אשר סיים את לימודי התעודה עד- 2018:

- תעודה נדרשת בסיום הלימודים

סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה לתעודה בתוכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה במוסד מוכר ע"י המל"ג בישראל (טיפול באמצעות אמנויות).

- אישורים לתנאים מקדימים לתכנית ההכשרה:

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג באחד מהמקצועות הבאים:  פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה. או: תואר ראשון כלשהו לפחות, ממוסד אקדמי מוכר, ובלבד שסיים קורסים לפסיכולוגיה כדלקמן במוסד מוכר ע"י המל"ג:

מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי)

פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי)

תיאוריות באישיות (קורס סמסטריאלי)

פסיכופתולוגיה (קורס סמסטריאלי)

- אישורים על התנסות בתחום האמנות הספציפי:

600 שעות התנסות בתחום האמנותי הספציפי כאשר:

300  שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתוכנית הלימודים ביצירה והבעה.

300  שעות ניתן לסיים במהלך הלימודים (אך לא כחלק מתוכנית הלימודים).

- אישור על הכשרה מעשית

900 שעות במהלך הלימודים

- צילום תעודת זהות או תעודת תושב

 

 

 

 

ב. תנאי קבלה של בעל השכלה מהארץ לתואר מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות:

- תעודות נדרשות בסיום לימודים

יש להציג 2 תעודות מטעם המוסד האקדמי בו למד:

תעודת זכאות לתואר מוסמך בתוכנית מוכרת להכשרת מטפלים באמצעות אמנויות במוסד מוכר ע"י המל"ג בישראל.

תעודה על סיום הכשרה מעשית מתקדמת שהתבצעה בפיקוח תכנית ההכשרה בה נלמד התואר השני.

בתעודות יופיע שם המקצוע: טיפול באמצעות  אמנויות + תחום הטיפול הספציפי.

- אישורים לתנאים מקדימים לתכנית הכשרה

תואר ראשון כלשהו בכפוף לביצוע השלמות בתחום האמנויות ובתחום הטיפול. ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה. ההשלמות:

מבוא לפסיכולוגיה -2 נ"ז

פסיכולוגיה התפתחותית-4 נ"ז

פסיכופתולוגיה-4 נ"ז

תיאוריות אישיות-2 נ"ז

שיטות מחקר-2 נ"ז

פסיכופיזיולוגיה-2 נ"ז

סטטיסטיקה-2 נ"ז

סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)

- אישורים על התנסות בתחום האמנות הספציפי

500 שעות התנסות בתחום האמנותי.

לבעל תואר ראשון שלא מתחום האמנויות, השלמה של:

300 שעות לימוד פורמאליות בתחום האמנות הספציפי (ממוסד אקדמי מוכר או ממוסד מקצועי או אמנותי המעניק תעודה).

200 שעות ניסיון שדה או הגשת תיק עבודות בתחום הרלוונטי. קודם ללימודים לתואר מוסמך.

- אישורים על הכשרה מעשית

סה"כ 1560 שעות הכשרה מעשית:

600  שעות במהלך לימודי התואר.

960 שעות הכשרה מעשית מתקדמת – שנה ג לאחר סיום התואר, שהתבצעו בפיקוח תכנית ההכשרה בה נלמד התואר השני.

- צילום תעודת זהות או תעודת תושב


 

 

 

ג. תנאי קבלה של בעל השכלה מחו"ל בטיפול באמצעות אמנויות

- תעודה נדרשת בסיום הלימודים

סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה לתעודה או לתואר מוסמך, בתכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה במוסד אקדמי מוכר בחו"ל, שאושר ע"י אגף הערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך.

- אישורים לתנאים מקדימים לתכנית הכשרה

תואר ראשון ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל, ובלבד שהוכר ע"י האגף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך, באחד מהמקצועות הבאים: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה.

או תואר ראשון כלשהו לפחות, ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל, שהוכר ע"י גף הערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך ובלבד שסיים בנוסף קורסים לפסיכולוגיה כדלקמן במוסד מוכר כנ"ל:

מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי)

פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי)

תיאוריות  באישיות (קורס סמסטריאלי)

פסיכופתולוגיה (קורס סמסטריאלי)

- אישורים על התנסות בתחום האמנות הספציפי

600 שעות התנסות בתחום האמנותי הספציפי כאשר:

300 שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתוכנית הלימודים ביצירה והבעה.

300 שעות ניתן לסיים במהלך הלימודים (אך לא כחלק מתוכנית הלימודים).

- אישור על הכשרה מעשית

900 שעות (או עיסוק במקצוע ברישיון במוסד ציבורי במשך שנה לפחות).

- אישורים מיוחדים

רישיון בתוקף לעסוק במקצוע בחו"ל.

תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה ממנה עלה המבקש ארצה.

התעודה מאשרת כי אין ולא היו נגד המטפל ביצירה והבעה תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

- צילום תעודת זהות או תעודת תושב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להורדת טופס הצטרפות לחץ כאן