הבהרות בנושא תואר שני ייעודי למטפלים מנוסים

לכבוד

ציבור המטפלים באמצעות אמנויות

סטודנטים ומתעניינים בתחום

 

שלום רב,

הנידון: הבהרות בנושא תואר שני ייעודי למטפלים מנוסים

לאחרונה עלו מספר שאלות ופניות של מטפלים בנושא תואר שני ייעודי למטפלים מנוסים.

הנושא נבדק מול המועצה להשכלה גבוהה על ידי י.ה.ת ו"המועצה המקצועית העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל" - אשר הוקמה בשנת 2014 ומורכבת מנציגי כל תוכניות ההכשרה המוכרות והגופים המובילים במקצוע. 

בשנים האחרונות המקצוע שלנו עובר שני תהליכים הקשורים זה בזה ומשפיעים אחד על השני, אך מתקיימים גם כתהליכים נפרדים. 

1. השלמת האקדמיזציה של המקצוע בלימודי תואר שני - על ידי המל"ג.

2. תהליך הסדרת המקצוע בחקיקה הישראלית – על ידי הכנסת ומשרד הבריאות.

מסמך זה מתמקד בתהליך ההתמסדות האקדמית לתואר שני של מקצוע הטיפול באמצעות אמנויות, שהחל  בשנת 2010. כיום, מתקיימות שמונה תוכניות לתואר שני במוסדות הבאים:

אוניברסיטת חיפה (כולל מכללת מבח"ר בבני ברק), אוניברסיטת בר אילן, מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת בית ברל, מכללת דויד ילין, המכללה האקדמית תל חי, המכללה לחברה ואמנויות, מכללת לוינסקי לחינוך. 

כיום, מתקיימות שתי תוכניות תעודה (ללא תואר שני): בקריה האקדמית אונו ובמכון ווינגייט.

בשנת 2012 פרסמה המל"ג מתווה לתואר שני ייעודי למטפלים באמצעות אמנויות מנוסיםבכדי להקל על העוסקים כיום במקצועומתוך הכרה בצורך לאפשר למטפלים מנוסים בוגרי תוכניות תעודה, תוכנית ייעודית עבורם. המתווה פורסם  מתוך הנחה שתואר אקדמי שני יהווה תנאי לקבלת תעודת מקצוע (רישיון) כאשר יוסדר המקצוע בחקיקה. לשם כך אפשרה המל"ג  למוסדות להשכלה גבוהה לקיים תוכניות ייעודיות לשלושה קהלי יעד:

א.      מטפלים בעלי תואר ראשון בלבד, שסיימו לימודי תעודה בטיפול באמצעות אמנויות במוסד מוכר על ידי המל"ג משנת 2004 ואלך (השנה בה הפסיק משרד הבריאות להנפיק רישיון).

ב.      מטפלים בעלי תואר ראשון בלבד, שסיימו לימודי תעודה בטיפול באמצעות אמנויות במוסד מוכר על ידי המל"געד לשנת 2004, שאין ברשותם "תעודת הכרה במעמד" ממשרד הבריאות.

ג.        מסיימי לימודי תעודה בטיפול באמצעות אמנויות עד שנת 2004, שקבלו  "תעודת הכרה במעמד"  אינם חייבים להשלים תואר שני ייעודי מכיוון שמומחיותם וניסיונם בתחום מוכחים ומוכרים ע"י משרד הבריאות להמשך לעסוק בתחום גם ללא תואר שני (עומדת להם הזכות  להחליט האם להשלים תואר שני, אך אינם מחוייבים לכך). 

 

כיום, קיימות ארבע תוכניות לתואר שני ייעודי: באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת בר אילן, המכללה האקדמית תל חי ובמכללה לחברה ואמנויות. התוכניות הללו ממשיכות להתקיים עד להודעה חדשה ואין מסגרת זמן המגבילה את פתיחתן.

בשלב זה, המל"ג אינה מאשרת פתיחת תוכניות ייעודיות נוספות (מסיבות תקציביות) אך ידוע לנו שנעשה ניסיון להגיש בקשות לפתיחת תוכניות ייעודיות נוספות.

בהתאם להחלטת המל"ג האחרונה בעניין (מיום 14.3.13): "המוסדות לא יקבלו לתכנית הייעודית סטודנטים שסיימו את לימודי התעודה בטיפול באמנויות לאחר ה-30.9.2-18".

נכון להיום סטודנטים שיסיימו לימודי תעודה לאחר ספטמבר 2018 - לא יורשו להתקבל ללימודי תואר שני ייעודי! על כן, סטודנט שמתחיל כיום לימודי תעודה מסתכן בכך שלא יוכל להתקבל לתוכנית ייעודית להשלמת תואר שני.

תאריך ספטמבר 2018 אינו רלוונטי עבור כל מי שיסיים את לימודי התעודה לפני תאריך זה - ניתן יהיה לעשות השלמות לתואר שני ייעודי באחת מהתוכניות המורשות לכך.

 

בברכה,

 עדנה לשם                                                            

יו"ר י. ה. ת.

האגודה לטיפול באמנויות בישראל

עודכן לאחרונה ב ראשון, 03 יולי 2016 00:59