הודעות

תקנון סליקת כרטיס אשראי

תקנון אתר
א. מדיניות שילוח - להתייחס לנושאים כגון אספקת מוצרים, שירותים וזמני אספקה
ב. אחריות בית העסק/אתר - חייבת להיות מודגשת לקיחת אחריות של מנהלי בית העסק/האתר לתוכן המוצג באת , ר לפעולות המתרחשות בו,
למכירה, לשירות, לאספקה וכו’
ג. הגבלת גיל – במידה וקיימת הגבלת גיל על המוצר נדרש לציין זאת באתר
ד. ביטול עסקה – על התקנון לפרט בבירור את מדיניות השרות, התייחסות לחוקים ותקנות בכל הנוגע להגנת הצרכן, לציין כי בכל רכישה, הלקוחות
יקבלו המוצר/השרות שרכשו או את כספם חזרה במידה ולא, יש לציין מדיניות ביטול עסקה
ה. הגבלת פרטיות – יש לציין מדיניות שמירת פרטיות לקוחות האתר
לציין כי האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים – PCI-DSS ו. הסבר על עמידה בתקן
2. דף תשלום
הסמלים .)Cal א. סמלי מותגים אותם סולקים - יש לוודא קיום בדף התשלום של סמלי המותגים אותם אתם סולקים )לפי הצור , ך ניתן לקבל מחברת
המסחריים יכולים להופיע באתר חברת אבטחת המידע עימה אתם עובדים או בדף הבית
2 בדף התשלום CVV 2 בדף התשלום – קיום אפשרות הכנסת CVV . ב
לאישור תקנון האתר V ג. אישור תקנון – יש לאפשר הוספת
3. אודות
נדרש קיום דף “אודות” בית העסק אשר יפרט את תחום עיסוק בית העסק
4. צור קשר
נדרש קיום דף “צור קשר” אשר יכיל פרטי בית העסק )מספר טלפון וכתובת מלאה(