קול קורא לתפקיד – חבר.ה בועדת חריגים

ועדת חריגים היא ועדת ערר ובדיקה נוספת לבקשות חברות ומעברים במסלולי ההתפתחות להדרכה ביה"ת שלא אושרו בועדות רישום/קבלה ומעבר. 

ועדת חריגים מחפשת מתנדבים.ות לתפקיד חברי ועדה, מטפלים באמנויות, חברי יה"ת, במעמד 'מדריך'.

על המועמדים להגיש קו"ח עם התייחסות לעשייתו המקצועית וביה"ת.

המועמדים לתפקיד ירואיינו ויבחרו על-ידי הנהלת יה"ת.

התפקיד בהתנדבות, לארבע שנים עם אפשרות להארכה.

 

הגדרת תפקיד

  1. בדיקה ושיקול נוספים לבקשות מטפלים לקבלה ליה"ת ולמעברים במסלולי ההכשרה להדרכה ביה"ת, שלא אושרו על ידי ועדת רישום ומעבר חטיבתית.
  2. שיתוף פעולה עם יו"ר ועדת חריגים וחבריה האחרים בבדיקת הבקשות בהצעת אפשרויות ופתרונות לפתרון בעיות -  בבקשות המופנות לוועדה.
  3. הוצאת תשובה מנומקת במייל לועדת קבלה ומעבר חטיבתית שהפנתה את הבקשה. 
  4. תיעוד, רישום ושמירת ההפניות, דיונים והחלטות ועדת חריגים בבקשות בקובץ במדיה דיגיטלית לעתיד. 
  5. דיון וניהול החלטות הוועדה בשקיפות, תוך שמירה על חיסיון מידע וצנעת הפרט.

 

מייל לשליחת קורות חיים -    [email protected]

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך – 01/02/2022