מעמד מדריך בכיר

מה נדרש מ'מדריך' כדי להגיע למעמד 'מדריך בכיר'?

מטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת בעלי וותק חמש שנים ומעלה במעמד 'מדריך', המוסמך לתת 'הדרכה על הדרכה' (הדרכה על הדרכת מטפלות/ים), רשאים להגיש בקשה למעמד 'מדריך בכיר' ביה"ת.

נתונים לבקשה למעמד 'מדריך בכיר' 

הגשת בקשה למעמד 'מדריך בכיר' על גבי הטפסים טופס 19 + 19 א'

מה מקנה מעמד 'מדריך בכיר' ביה"ת?

  1. עם אישור מעמד 'מדריך בכיר' יעודכן המעמד במאגר המטפלים ביה"ת.
  2. קבלת תעודת 'מדריך בכיר' מיה"ת.
  3. במעמד 'מדריך בכיר' ביה"ת , רשאי מטפל להדריך 'הדרכה על הדרכה'.