הדרכה

כאגודה המעודדת את חבריה להתפתחות מקצועית, לחברי יה"ת יש אפשרות להתפתח, לצבור ניסיון קליני בעבודה במוסדות ציבוריים ולהתקדם בשלבים למעמד 'מדריך'.

המסלול מורכב משני שלבים ואורך שנתיים:

1. קבלת מעמד של 'מתמחה להדרכה'.

2. קבלת מעמד 'מדריך'. 

לאחר קבלת מעמד מדריך ניתן להתחיל בתהליך לקבלת מעמד 'מדריך מומחה' (פרטים על מעמד 'מדריך מומחה' יפורסמו בהמשך).