טפסים

רשימת טפסי יה"ת ומיספורם

טופס 10 (מקוון) - בקשת חברות לבוגרי לימודי תעודה, סלולי השלמה לתואר שני למנוסים ובוגרי תכניות בחו"ל

טופס 11 (מקוון) - בקשת חברות לבוגרי תואר שני במסלול מלא 

טופס 12 - בקשת מעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' לחברים (במעמד 'חבר' ביה"ת)

טופס 13 - בקשת מעבר למעמד 'מדריך'

טופס 13.1 - תיעוד הדרכת מודרכים ושעות 'הדרכה על הדרכה' למעמד 'מדריך'

טופס 14 - בקשת מעבר למעמד מתמחה להדרכה למטפלים ותיקים במסגרות ציבוריות שאינם חברי יה"ת 

טופס 15 (מקוון) - בקשת הצטרפות ליה"ת – סטודנטים

טופס 16 - אישור תנאי קדם לבוגרי תכניות תואר שני, למועמד חברות ביה"ת

                (על-ידי מוסד הלימודים) יצורף לטופס 11

טופס 17 - אישור תנאי קדם לבוגרי תכניות תעודה, למועמד לחברות ביה"ת

                (על-ידי מוסד הלימודים) יצורף לטופס 10

טופס 18 - השלמת הכשרה מעשית מתקדמתלבוגרי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות שלא השלימו שנה ג'

טופס 99 - אישור שעות הדרכה ושעות קליניות למטפל/ת באמצעות אמנויות 

 Request of Membership in Yahat for MA graduates Form 11

 

הערות כלליות לכל הטפסים

1. תשלום דמי חבר יתבצע לאחר אישור קבלה  לחברות ע"י  ועדת רישום ומעבר. 

2. מעמד ביה"ת תקף רק לאחר תשלום דמי חבר לשנה.

3. יש למלא את כל חלקי הבקשה ולצרף אישורים כנדרש

4. בקשות מלאות בצרוף כל האישורים הנדרשים, יש לסרוק, לשמור לפי מספרי הסעיפים, ולשלוח  

    למייל:   [email protected] 

5. מדריך ביה"ת – מדריך בפועל, חבר יה"ת המשלם דמי חברות באופן שוטף.