רינאוי אימאן

טיפול באמצעות פסיכודרמה
ריינה
054-7488556
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
8301