דור חיים מעין

טיפול באמצעות תנועה ומחול
תל אביב-יפו, צפון ת"א
052-2897007
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
263
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מעניק הדרכות מוזלות
תחום התמחות 1:
נוער הפרעות אכילה
תחום התמחות 2:
טיפול פרטני קבוצתי, אשפוזי אמבולטורי
מספר מודרכים:
2

מתמחה בהפרעות אכילה

בוגרת מכון שינוי לטיפול משפחתי וזוגי

אנליטיקאית ביואנרגטית