גוטהולד-זיפקין דבורה

טיפול באמצעות אמנות חזותית
ירושלים
050-6963332
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
מ46