אביטן נעמי

טיפול באמצעות פסיכודרמה
ירושלים
052-299372
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
7007