אברמוביץ נאוה

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
ירושלים, העסקן 20/13
054-5665384
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר חבר:
7023