אורון יוחאי חגית

טיפול באמצעות תנועה ומחול
ירושלים
054-4823234
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
7057