אזולאי חנה

טיפול באמצעות אמנות חזותית
בית חורון
054-2008414
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
7065