אביבי בן זאב ענבל

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
חגלה
054-5325711
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1288