הגיתי גרין קים

טיפול באמצעות תנועה ומחול
שדי חמד
052-8292286
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1218
מעניק הדרכות מוזלות