קליינשפיז יהודית

טיפול באמצעות דרמה
קשת
052-8348527
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1001