קפון שלומי

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
חיפה
054-9798106
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
גבר
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
8225
מתנדב בשעת חרום