קאפח אירית

טיפול באמצעות מוסיקה
כפר יעבץ
054-7461546
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1199