גורן מוריה

טיפול באמצעות אמנות חזותית
בני ברק
050-7690881
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1120
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מעניק הדרכות מוזלות
תחום התמחות 1:
אמנות
תחום התמחות 2:
טיפול במשחק חול
מספר מודרכים:
3
מקבלת גם בירושלים