אורלב יערה

טיפול באמצעות תנועה ומחול
ירושלים
02-6258303
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
91מ