ד"ר הברון אפרת

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
ירושלים
050-8534448
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
599