יעקובוביץ בלוה יעל

טיפול באמצעות תנועה ומחול
הוד השרון
052-8458188
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
1262
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מתנדב בשעת חרום