פרי מיכל

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
ירושלים
0505974609
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
9521