פרדס רות

טיפול באמצעות תנועה ומחול
הררית, ד.נ. משגב
054-4636908
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
97