ברייטמייר ענבל

טיפול באמצעות אמנות חזותית
כפר יונה
0523029982
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
9825