לוי יהודית

טיפול באמצעות אמנות חזותית
עץ אפרים
052-3892665
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1200