עברי ענת

טיפול באמצעות אמנות חזותית
חרשים, ד.נ אשרת
052-6088324
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
294