כהן אפי

טיפול באמצעות אמנות חזותית
חיפה, גלגל 8
050-4561077
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
711