בן גבריאל טובה

טיפול באמצעות תנועה ומחול
בת עין, ד.נ. צפון יהודה
052-3702611
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
מ371