ג'ובראן אמיל

טיפול באמצעות אמנות חזותית
נצרת
054-4377116
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
ערבית
מגדר:
גבר
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
מ7297
מספר חבר:
7297
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מעניק הדרכות מוזלות