חסיד שלומית

טיפול באמצעות אמנות חזותית
קרית אונו
054-9990050
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1115מ