קול קורא - כנס יה"ת 2023

למסמך ההנחיות להגשת הצעות לחצו כאן

שימו לב לקרוא בעיון את המסמך המצורף, רק הצעות שיוגשו בהתאם להנחיות ועד לתאריך 15.07.22 יתקבלו.

לטופס הגשת בקשה להשתתף בכנס 2023 לחצו כאן